Platform Biociden | KNB event 'In situ biociden' 28 januari 2020 - Platform Biociden

KNB event ‘In situ biociden’ 28 januari 2020

1 januari 2020

Op dinsdagmiddag 28 januari 2020 organiseert het Kennisnetwerk Biociden een event over ‘in situ biociden’ in Nieuwegein. Eigenlijk moeten we zeggen: in situ gegenereerde biociden of ter plaatse gegenereerde biociden. Dit zijn biociden waarbij de werkzame stof gevormd wordt op de plaats waar het biocide ook zijn werking heeft vanuit een of meer precursors. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door elektrolyse. Bij dit soort toepassingen is voor de vorming van de werkzame stof in een aantal gevallen een apparaat nodig. Soms kan het ook zonder het gebruik van speciale apparatuur.

Voor de ‘in situ biociden’ is in Europa (CA meeting) aanvullende (niet wettelijke) regelgeving opgesteld. Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) heeft technische richtsnoeren in voorbereiding voor het opstellen van het dossier en de risicobeoordeling.

Over het KNB event
Tijdens dit event wordt regelgeving, goedkeuring van werkzame stof(fen) en toelating van dit type biociden uitgelegd en komt praktijkervaring aan bod. Het event duurt een middag en eindigt met een netwerkborrel. Dagvoorzitter van het event is Peter Kugel. Hij is lid van de KNB adviesgroep en werkzaam als advocaat bij VVGB advocaten in Brussel. Sprekers zijn Maarten Remmerswaal van Nouryon en Jan Willem Andriessen en Brigitte van Noorloos van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Jan Willem Andriessen licht  de Europese regelgeving toe. De praktijkervaring bij de toelating van een in situ biocide wordt door Maarten Remmerswaal vanuit het perspectief van de aanvrager verteld en door Brigitte van Noorloos vanuit de positie van de toelatingsautoriteit.

Meer informatie over in situ biociden vindt u op biociden.nl, onder in situ gegenereerde werkzame stoffen en toelating van in situ gegenereerde biociden.

Praktische informatie
Datum:   28 januari 2020
Tijd:        13:00 – 17:00 uur
Locatie:  Sport- en Evenementencomplex Merwestein (Bij zwembad Merwestein)
Adres:     Merweplein 1, 3432 GN Nieuwegein

Aanmelden en programma
U kunt zich aanmelden tot 21 januari a.s. via dit formulier.

Het volledige programma leest u op deze pagina van het KNB, ook voor vragen kunt u bij hen terecht.