Platform Biociden | KNB Webinar 29 maart 2021: Desinfectiemiddelen in coronatijd: wat betekent dit voor de zorg? - Platform Biociden

KNB Webinar 29 maart 2021: Desinfectiemiddelen in coronatijd: wat betekent dit voor de zorg?

12 maart 2021

Op 29 maart van 14.00-16.00 uur organiseert het Kennisnetwerk Biociden een webinar met het thema ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd: wat betekent dit voor de zorg?’

Tijdens de coronacrisis zijn veel desinfectiemiddelen tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse markt, in bepaalde gevallen zonder dat ze de toelatingsprocedure onder de biocidenverordening hebben doorlopen. De zorgsector maakt mogelijk veel gebruik van deze vrijstellingen. Wanneer deze vrijstellingen in maart aflopen zijn de normale regels vanuit de biocidenverordening weer van kracht.

Tijdens het webinar wordt ingegaan op diverse vragen. Wat houden de regels voor toelating precies in? Welke middelen mogen vanaf maart nog worden gebruikt? Mag ik deze middelen ook voor andere toepassingen gebruiken? Wat moet ik doen met voorraden die na 4 maart nog over zijn?

Er worden presentaties gegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV, RIVM; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ). Tijdens het webinar kunnen vragen gesteld worden die door een panel van deskundigen beantwoord zullen worden. Meer informatie over het programma leest u op deze webpagina.

Aanmelden kan vanaf nu via dit formulier.