Platform Biociden | Nieuws

 • Op 29 maart van 14.00-16.00 uur organiseert het Kennisnetwerk Biociden een webinar met het thema ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd: wat betekent dit voor de zorg?’ Tijdens de coronacrisis zijn veel desinfectiemiddelen tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse markt, in bepaalde gevallen zonder dat ze de toelatingsprocedure onder de biocidenverordening hebben doorlopen. De zorgsector maakt mogelijk veel gebruik van deze vrijstellingen. Wanneer deze vrijstellingen in maart aflopen …

 • Het Platform Biociden heeft een activiteitenoverzicht (verkort jaarverslag) over 2019 opgesteld. In dit overzicht komen activiteiten van het Platform en voor de biociden-sector belangrijke ontwikkelingen uit 2019 aan de orde. Hier leest u het Nederlandstalige document, en hier leest u het Engelstalige document.

 • Naar aanleiding van de fact-finding missie van de Europese Commissie over biociden en de beleidsreactie hierop van de Staatssecretaris van I&W heeft het Platform Biociden een reactie opgesteld. Het Platform Biociden vraagt aandacht voor de (steeds verder oplopende) vertraging in de beoordeling van biocidendossiers. Daarnaast roept het Platform Biociden op tot mogelijkheden om vooraf meer duidelijkheid te krijgen over de statusbepaling van biociden. Tot …

 • Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op 29 september het webinar ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd: tijdelijke vrijstelling of toelating?’ Brengt u een desinfectiemiddel op de markt onder een vrijstelling? Dan moet u weten dat deze vrijstellingen tijdelijk zijn. Wilt u het middel op de markt houden, dan heeft u een toelating of een uitbreiding van de huidige toelating nodig. Het is belangrijk te weten hoe dit werkt …

 •  

  Onlangs heeft het Platform Biociden een reactie geplaatst op een internetconsultatie die betrekking heeft op een aanpassing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De consultatie is op het eerste gezicht hoofdzakelijk gericht op het realiseren van een grondslag voor een verbod op particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Echter, de wijzigingen hebben ook betrekking op de biocidensector. De volgende punten zijn het meest relevant zijn voor …

 • Op dinsdagmiddag 28 januari 2020 organiseert het Kennisnetwerk Biociden een event over ‘in situ biociden’ in Nieuwegein. Eigenlijk moeten we zeggen: in situ gegenereerde biociden of ter plaatse gegenereerde biociden. Dit zijn biociden waarbij de werkzame stof gevormd wordt op de plaats waar het biocide ook zijn werking heeft vanuit een of meer precursors. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door elektrolyse. Bij dit soort toepassingen is …

 • Het activiteitenoverzicht 2018 (verkort jaarverslag) van het Platform Biociden kunt u hier teruglezen. In dit overzicht komen activiteiten van het Platform en voor de biociden-sector belangrijke ontwikkelingen uit 2018 aan de orde. Heeft u hierover vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met secretariaat.

 • Op 20 mei 2019 is de campagne “waarzitwatin” gestart. VeiligheidNL heeft in samenwerking met het ministerie van VWS, het ministerie van IenW, de NVWA en het RIVM gewerkt aan de online communicatiecampagne “waarzitwatin”. De campagne is bedoeld om consumenten op een onafhankelijke manier voor te lichten over de aanwezigheid van chemische stoffen in consumentenproducten. Omdat er bij consumenten nog veel onduidelijkheid kan bestaan over …

 • Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op donderdag 23 mei, van 13-17 uur bij Aeres MBO te Barneveld, de bijeenkomst ‘Boer en biociden – biocidengebruik in de veehouderij’. Hoe zorg je er als boer voor dat je je vee beschermt tegen plaagdieren en infecties en tegelijk geen economische schade lijdt door ondeugdelijke producten of onduidelijke regelgeving? Zijn de gebruiksinstructies voor een juist gebruik wel helder genoeg? Zorgt het …

 • Op donderdag 21 juni 2018 organiseren het Kennisnetwerk Biociden, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en de Unie van Waterschappen het event ‘Algenbestrijding op kunstgrasvelden, welke rol hebben biociden?’. We nodigen producenten van biociden uit en iedereen die professioneel betrokken is bij de algenbestrijding op kunstgrasvelden. Samen ontbijten we tussen de kunstgrasvelden in een sportpark en we gaan in gesprek over het bestrijden van algen …