Platform Biociden | Nieuws

  • Op woensdag 18 april organiseert het Kennisnetwerk Biociden een netwerkbijeenkomst over Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden. Ga in gesprek met twee experts uit Brussel, uit zowel het bedrijfsleven als de Europese Commissie. Mario Nagtzaam (senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector biociden bij Directoraat-Generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie; en voorzitter van de expertgroep voor biociden) en Jean-Luc Wietor …

  • De VVVF heeft een factsheet uitgebracht over verfhergebruik en -recycling. Het is de eerste van een reeks ‘best practises’ die de VVVF uitbrengt in het kader van Coatings Care, het internationale programma voor duurzaam ondernemen. In het kader van Coatings Care verzamelt het VVVF-bureau ieder jaar de performance indicators van de leden, waarvan een benchmark-rapport wordt opgesteld. Die benchmark wordt nu aangevuld met een …

  • Er zijn coatingproducten die niet bestemd zijn voor consumenten, maar uitsluitend voor professioneel gebruik. Denk hierbij aan anti-aangroeiverven (antifouling) die niet aan particulieren verkocht mogen worden, maar daar wel terecht komen. Om de spelers in de verfketen te informeren over hoe met deze producten moet worden omgegaan, heeft de VVVF een voorlichtingsactie opgezet.   De VVVF heeft een factsheet opgesteld die met name is …

  • Terwijl er in Europa met man en macht wordt gewerkt aan het realiseren van één Europese markt voor biociden, werd in de Tweede Kamer door de Partij voor de Dieren (PvdD) doodleuk een motie ingediend, waarin de regering wordt opgeroepen zich in te zetten voor een volledig Europees verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw. Europa zonder biociden? Men …

  • Tegen de trend in ben ik een verklaard Europeaan. De Europese Unie (EGKS, EEG, EG) heeft ons veel goeds gebracht. Niet in de laatste plaats: 70 jaar vrede! Zeker, ook ik vind dat de uitbreiding naar het Oosten toe wel erg – misschien wel te – snel is gegaan. En ook ik heb wel eens twijfels of Europese gelden altijd doelmatig worden aangewend. Maar …