Platform Biociden | Reactie Platform Biociden op Europese fact-finding mission biociden en beleidsreactie - Platform Biociden

Reactie Platform Biociden op Europese fact-finding mission biociden en beleidsreactie

29 oktober 2020

Naar aanleiding van de fact-finding missie van de Europese Commissie over biociden en de beleidsreactie hierop van de Staatssecretaris van I&W heeft het Platform Biociden een reactie opgesteld.

Het Platform Biociden vraagt aandacht voor de (steeds verder oplopende) vertraging in de beoordeling van biocidendossiers. Daarnaast roept het Platform Biociden op tot mogelijkheden om vooraf meer duidelijkheid te krijgen over de statusbepaling van biociden. Tot slot zou het Platform Biociden meer aandacht voor illegaal aanbod van biociden via internet verwelkomen, waarbij wordt ingezet op een planmatige aanpak van illegaal aanbod.

De gehele reactie en mogelijke oplossingsrichtingen zijn hier terug te lezen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@platformbiocicen.nl.