Platform Biociden | Reactie Platform Biociden op internetconsultatie m.b.t. wijzigingen van de Wgb - Platform Biociden

Reactie Platform Biociden op internetconsultatie m.b.t. wijzigingen van de Wgb

16 januari 2020

Onlangs heeft het Platform Biociden een reactie geplaatst op een internetconsultatie die betrekking heeft op een aanpassing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb).

De consultatie is op het eerste gezicht hoofdzakelijk gericht op het realiseren van een grondslag voor een verbod op particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Echter, de wijzigingen hebben ook betrekking op de biocidensector. De volgende punten zijn het meest relevant zijn voor de biocidensector:

– Grondslag voor een verbod op of beperking van gebruik van biociden in aangewezen gebieden (art. 80a Wgb)
– Uitbreiding van de definitie voor ‘professionele gebruiker’, waar biociden aan wordt toegevoegd (art. 1, lid 1, Wgb)
– Mogelijkheid voor het stellen van regels over juist gebruik van biociden (art. 78, lid 2, Wgb nieuw)

T.a.v. de grondslag voor een verbod op gebruik in aangewezen gebieden is toegevoegd dat dit ingaat tegen de Europese harmonisatie die de BPR beoogt.

De reactie van het Platform leest u hier.