Platform Biociden

Biociden beschermen ons

Biociden zijn bedoeld om schadelijke organismen te bestrijden en worden o.a. gebruikt om te desinfecteren en te conserveren. Ze worden op zeer veel plaatsen toegepast door zowel particulieren als professionals. Zo kom je biociden bijvoorbeeld tegen in huishoudens, in allerhande gebruiksvoorwerpen, in publieke ruimten en in bedrijven. Alle biociden die in Nederland op de markt zijn toegelaten, zijn eerst beoordeeld op werking en risico’s. De toelating van de middelen gebeurt door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb).