Onze missie

Missie

Sinds mensenheugenis zoeken we bescherming tegen plaagdieren of bacteriƫn die een bedreiging vormen voor onze gezondheid, ons voedsel, onze omgeving en de plekken waar we leven en werken. Biociden worden gebruikt om dergelijke schadelijke organismen af te weren, te vernietigen of onschadelijk te maken.

Het Platform Biociden stelt zich ten doel om – binnen de wettelijk gestelde normen – voor de aangesloten deelnemers het ondernemen te faciliteren, zodat gebruikers kunnen beschikken over een evenwichtig pakket aan toegelaten biociden, die op veilige en verantwoorde wijze kunnen worden toegepast wanneer dat noodzakelijk is.
Van de deelnemers mag worden verwacht, dat zij maatschappelijk verantwoord bezig zijn en de volgende kernwaarden in acht nemen.
 

Kernwaarden

  1. De bij het Platform aangesloten leveranciers brengen alleen biociden op de markt, die een bewezen maatschappelijk nut hebben.
  2. De bij het Platform aangesloten leveranciers brengen alleen biociden op de markt die zijn toegelaten voor de geclaimde toepassing. De bij het Platform aangesloten grootwinkelbedrijven bieden hun klanten oplossingen aan die in de gegeven omstandigheden zo effectief mogelijk en zo min mogelijk bezwarend zijn voor mens, dier en milieu. Eerlijke voorlichting over de voor- en nadelen van de aangedragen opties is daarbij de grondhouding. Het personeel wordt daarvoor opgeleid.
  3. De bij het Platform aangesloten leveranciers van biociden leveren bij hun producten alle informatie, die nodig is voor het geven van goede voorlichting resp. voor het veilig toepassen van deze producten.
  4. Voor de bij het Platform aangesloten leveranciers en gebruikers staat het streven naar duurzaam gebruik voorop. Indien er niet-chemische oplossingen voorhanden zijn, die even doeltreffend zijn en minder bezwarend verdienen die de voorkeur. Verder is voorkomen in beginsel beter dan genezen.
  5. De bij het Platform aangesloten leveranciers en gebruikers passen voor zover van toepassing de beginselen toe van Responsible Care en Product Stewardship en voorts de in hun sector geldende Best Practices.
  6. Indien de praktijk behoefte heeft aan biociden, waar uit een oogpunt van milieu ernstige verdenkingen of bezwaren tegen bestaan, verklaren de betrokken sectoren zich op voorhand bereid om samen en in een open dialoog met andere stakeholders actief en constructief te zoeken naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Opleiding en certificering van distributeurs en/of professionele gebruikers kan zo’n oplossing zijn.
  7. De bij het Platform aangesloten leveranciers realiseren zich dat het feit, dat een biocide al jarenlang naar tevredenheid wordt gebruikt niet per definitie betekent dat het middel in alle opzichten veilig is. Wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten kunnen bovendien wijzigen.