Schoon water

PB-schoonwater.jpg
Waterbehandeling is nodig als het om zwemwater gaat. Via uitgekiende systemen van continu monitoren en regelen, dragen biociden eraan bij dat we veilig een duik kunnen nemen.
Ook in de procesindustrie worden biociden toegepast, bijvoorbeeld bij koelwaterbehandeling om de microbiologische vervuiling van koelsystemen te voorkomen. Zo worden koelenergie en waterverbruik efficiënt verminderd en het gevaar van corrosie, lekkages en legionellabesmetting – met name ook in airco-systemen – gereduceerd.