Wie zijn we

Doel

Het Platform Biociden is in 2000 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de biociden sector te behartigen. Als zodanig functioneert het Platform:
 
 • als forum voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen de aangesloten deelnemers;
 • als aanspreekpunt voor overheid, politiek, onderzoekers, maatschappelijke groeperingen en media;
 • als spreekbuis namens leveranciers en gebruikers van biociden.

Het Platform treedt niet in de belangen van individuele deelnemers en bemoeit zich alleen met de gemeenschappelijke (lees: branche overstijgende) belangen.
 

Organisatie

Het Platform is een stichting. Organisatorisch is het Platform bewust “lean and mean” gehouden. Het Platform kent:
 • een bestuur
 • een vergadering van deelnemers (waarin alle deelnemers vertegenwoordigd zijn)

 Het platform wordt georganiseerd en secretarieel ondersteund door Brabers.
 

Samenstelling Bestuur

Ilona den Hartog (voorzitter) 
Joan Schouten (secretaris)
Chuchu Yu – NVZ

Willem van Lanschot - coördinator
 

Thema's

Onderwerpen die anno 2020 spelen zijn (in willekeurige volgorde):
 • Duurzaam gebruik
 • Implementatie Europese Biocidenverordening (incl. overgangsrecht)
 • Innovatie
 • Beeldvorming
 • Particulier gebruik
 • Voorwaarden noodzakelijk gebruik
 • Treated articles
 • Hormoonverstoring
 • Resistentievorming
 • Wederzijdse erkenningen/nationaal specifieke omstandigheden
 • Internetverkoop
 • Handhaving
 • CLP (indeling en etikettering)
 • Dual use en afbakening t.o.v. andere regimes
 

Internationaal

Het Platform is aangesloten bij het European Biocidal Products Forum (EBPF); ontvangt daarvan informatie over Europese ontwikkelingen en levert daar input vanuit Nederland.
 

Factsheet Platform Biociden

Als tegenwicht voor het eenzijdig benadrukken van de risico’s van biociden heeft het Platform een factsheet gepubliceerd, waarin het maatschappelijk nut van biociden aan de hand van talrijke voorbeelden wordt uiteengezet. Hier kunt u de factsheet downloaden.