Plaagdiervrij


PB-Plaagdiervrij.jpg
Plaagdieren kunnen zowel in de agrarische sector als in de voedings- en levensmiddelensector grote overlast veroorzaken.
Besmetting kan ertoe leiden dat in de hele keten voorraden moeten worden vernietigd. Daarom zijn een goede hygiëne en preventie van groot belang.
De inzet van biociden draagt ertoe bij de risico’s tot een minimum te beperken. Veel hygiënecodes verplichten de bedrijven daar dan ook toe.