Gezonde agrarische sector

PB-agrarischesector.jpg
Nederland heeft van oudsher een sterke agrarische sector. In de “veehouderijsectoren” is dierziekte preventie van cruciaal belang voor het dierenwelzijn.
Biociden worden daar ingezet voor stalontsmettingen en desinfectie van melkwinning installaties, uiers en klauwen, maar ook voor het ontsmetten van schoeisel en handen van medewerkers en bezoekers. Daarmee wordt de verspreiding van besmettelijke dierziekten bestreden. Ook de tuinbouw kan niet functioneren zonder professionele hygiëneplannen, waarin desinfectie een cruciale rol vervult.