Veilig voedsel

PB-veiligvoedsel.jpg
Voor de voedselveiligheid zijn desinfectiemiddelen van cruciaal belang. Biociden zorgen voor de desinfectie van oppervlakken die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen.
Zij helpen ziekteverwekkende micro-organismen te bestrijden en te voorkomen dat levensmiddelen vroegtijdig bederven.