Recycled papier en karton

PN-Recyclekarton.jpg
Bij het produceren van papier en karton (voornamelijk uit oud papier) wordt water gebruikt. Om water en energie te besparen wordt dat meerdere keren hergebruikt. Dit is alleen mogelijk als deze processtromen worden behandeld met biociden voor ontsmetting en ter voorkoming van afzettingen en vervuiling.